PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek
partner AK MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 prezence účastníků  |  coffee break
9.00 přednášky 
11.00 coffee break
11.20 přednášky 
12.30 oběd
13.15 přednášky 
14:30 coffee break
14:45 přednášky, diskuze
16:00 závěr semináře

 

  • základní instituty ZZVZ se zaměřením na nové instituty a nejčastější dotazy
  • zadávací podmínky – zpracování, dostupnost a uveřejňování, změny a doplnění
  • jednotlivé druhy zadávacích řízení – časté dotazy a problém
  • kvalifikace – oblasti kvalifikace, kritéria kvalifikace, prokazování, a to i prostřednictvím jiných osob, posuzování
  • vylučování účastníků
  • nabídky, jejich posouzení a hodnocení
  • ukončení zadávacího řízení
  • komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Diskuse bude průběžná, k jednotlivým tématům budou prezentována i výkladová stanoviska MMR a ÚOHS.