PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 Vytisknout stránku

MT legalMgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D 
Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 - 9.00 prezence účastníků, coffee break
9.00 - 11.00 přednášky 
11.00 - 11.20 coffee break
11.20 - 12.30 přednášky 
12.30 - 13.15 oběd
13.15 – 14.30 přednášky 
14:30 - 14:45 coffee break
14:45 - 16:00 přednášky, diskuze, závěr semináře

 

 • aktuální otázky a aplikační problémy zejména s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS a soudů
 • povinné elektronické podávání nabídek a elektronická komunikace
  mezi zadavatelem a dodavateli – zkušenosti a aktuální otázky
 • zadávací podmínky – zpracování, dostupnost a uveřejňování,
  změny a doplnění
 • kvalifikace – oblasti kvalifikace, kritéria kvalifikace, prokazování kvalifikace různými způsoby, prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, posuzování kvalifikace
 • důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
 • nabídky, jejich posouzení a hodnocení
 • ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, prokazování a zjišťování skutečného majitele
 • změny smluv
 • námitky, řízení před ÚOHS

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání, č. akreditace AK/PV-45/2018.