Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy po roce a půl účinnosti nového zákona.

Seminář je v přípravě, program bude uveřejněn v měsíci září.

Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, která vychází z nově přijatých evropských zadávacích směrnic, v plném rozsahu nahradila stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i zákon 
č. 139/2006 Sb., koncesní zákon.
Seminář zadávání veřejných zakázek
dle nové právní úpravy

v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek reaguje nejen na výklad nových postupů
a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací
zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již dvakrát (2014, 2015) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

-

DOPORUČUJEME

C.K.Beck - Zákon o zadávání veřejných zakázek                 

Hlavní partneři
MT legal
C.H. Beck
Mediální partneři
Epravo
Industry EU
Elektro
Partneři
OEZ Letohrad
Insia
IN-EL