Děkujeme za účast na semináři, který

navštívilo téměř 120 účastníků a 11 vystavovatelů.

Cílem semináře bylo podat informace o nových normách, připravovaných normách a TNI v dané oblasti (pozn. též o hlavních změnách ve vztahu k nahrazovaným normám apod.).

Zvláštní pozornost byla věnována nové normě
ČSN 33 2000-6 ed. 2, která je výsledkem
revize ČSN 33 2000-6.

Cílem semináře je podat informace o nových normách, připravovaných normách
a TNI v dané oblasti (pozn. též o hlavních změnách ve vztahu k nahrazovaným normám apod.).

Tato akce je pokračováním úspěšných seminářů BEZPEČNÁ ELEKTROINSTALACE I. a II.,  které se konaly v roce  2017. 
Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat hodnotnou a odbornou vzdělávací akci setkala
 ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 200 účastníků a 14 vystavovatelů.

Seminář je určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Napsali o nás - časopis ELEKTRO či Youtube.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
Industry EU
ICT Network News
NET Guru
Partner semináře
Noark
Vystavovatelé
Apos Auto
GMC
Hakel
IN-EL
Saltek
EN Centrum