PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
advokátní kancelář MT Legal s.r.o., specialisté na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

1. DEN  |  úterý 7. dubna

8.30 prezence účastníků, coffee break
9.30 přednášky + coffee break
13:00 oběd
14.00 přednášky + coffee break
18.30 večeře
19:30 večerní program
 • aktuální novinky z oblasti veřejných zakázek z konce roku 2019 a začátku roku 2020
 • elektronizace a některé výkladové a aplikační postřehy - podávání nabídek, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (podoba, podpis), doklady předkládané dodavateli
 • aplikační a výkladové nejasnosti 46 ZZVZ  - objasňování a doplňování, neměnnost nabídek, položkový rozpočet
 • aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
 • další vybrané aspekty z oblasti zadávání veřejných zakázek – předběžné tržní konzultace, zadávací podmínky, kvalifikace a její prokazování, výběr a ukončení zadávacího řízení
 • změny smluv
 • opravné prostředky a přezkumné řízení před ÚOHS

2. DEN  |  středa 8. dubna

9.00 přednášky 
11.00 coffee break
11.20

přednášky:

 • tematický blok v návaznosti na témata předchozího dne.
 • konzultační blok.
13.00 

závěr semináře, oběd

 

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • AK/PV-546/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
 • AK/VE-367/2020 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.