PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
advokátní kancelář MT Legal s.r.o., specialisté na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

1. DEN  |  pondělí 25. března

8.30 prezence účastníků, coffee break
9.30 přednášky + coffee break
13:00 oběd
14.00 přednášky + coffee break
18.30 večeře
19:30 večerní program
  • aktuální novinky z oblasti veřejných zakázek z konce roku 2018 a začátku roku 2019
  • elektronizace a některé výkladové a aplikační postřehy - podávání nabídek, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (podoba, podpis), doklady předkládané dodavateli
  • aplikační a výkladové nejasnosti 46 ZZVZ  - objasňování a doplňování, neměnnost nabídek, položkový rozpočet
  • aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
  • další vybrané aspekty z oblasti zadávání veřejných zakázek – předběžné tržní konzultace, zadávací podmínky, kvalifikace a její prokazování, výběr a ukončení zadávacího řízení
  • změny smluv
  • opravné prostředky a přezkumné řízení před ÚOHS

2. DEN  |  úterý 26. března

9.00 přednášky 
11.00 coffee break
11.20

přednášky:

  • tematický blok v návaznosti na témata předchozího dne.
  • konzultační blok.
13.00 

závěr semináře, oběd


Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání, č. akreditace AK/PV-661/2018.