TRADIČNÍ SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ


Díky za podporu patří především našim přednášejícím
Mgr. Tomáši Machurkovi a Mgr. Pavlu Hermanovi z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. s trojnásobným oceněním "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek a Mgr. Davidu Dvořákovi, LL.M., Ph.D., dalšímu odborníkovi na veřejné zakázky, spoluautorovi nového zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Seminář je určen

  • zadavatelům, dodavatelům, uchazečům i zájemcům o veřejné zakázky (vedoucím pracovníkům podniků, majitelům a jednatelům malých a středních firem, zástupcům státní správy),
  • úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkony správních činností (zaměstnancům krajských úřadů, magistrátů, úřadů městských obvodů nebo městských částí, referentům odborů správy majetku, zaměstnancům investičních, správních odborů).

Koncepce semináře

Seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky,
které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

1. den - tematický blok 
V rámci tohoto dne budou probírány jednotlivé instituty se zaměřením na poslední legislativní změny a na výkladové a aplikační problémy; vše je řazeno do logicky uspořádaných tematických bloků.

2. den - konzultační blok
Posluchači si budou moci ověřit své názory a obdržet odpovědi, resp. názory lektorů na dotazované okruhy problémů. Dotazy pro tento blok je možné zasílat maximálně týden před konáním semináře.

Přednášející 

specialisté z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., odborník na veřejné zakázky, spoluautor nového zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již čtyřikrát (2014, 2015, 2018 a 2020) nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-546/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
  • AK/VE-367/2020 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

 

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři