TRADIČNÍ SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ


Díky za podporu patří především našim přednášejícím
Mgr. Tomáši Machurkovi a Mgr. Pavlu Hermanovi z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. s trojnásobným oceněním "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek a Mgr. Davidu Dvořákovi, LL.M., Ph.D., dalšímu odborníkovi na veřejné zakázky, spoluautorovi nového zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Seminář je určen

  • zadavatelům, dodavatelům, uchazečům i zájemcům o veřejné zakázky (vedoucím pracovníkům podniků, majitelům a jednatelům malých a středních firem, zástupcům státní správy),
  • úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkony správních činností (zaměstnancům krajských úřadů, magistrátů, úřadů městských obvodů nebo městských částí, referentům odborů správy majetku, zaměstnancům investičních, správních odborů).

Koncepce semináře

- seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky,
které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

1. den - tematický blok 
V rámci tohoto dne budou probírány jednotlivé instituty se zaměřením na poslední legislativní změny a na výkladové a aplikační problémy; vše je řazeno do logicky uspořádaných tematických bloků.

2. den - konzultační blok
Posluchači si budou moci ověřit své názory a obdržet odpovědi, resp. názory lektorů na dotazované okruhy problémů. Dotazy pro tento blok je možné zasílat maximálně týden před konáním semináře.

Přednášející 

specialisté z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., odborník na veřejné zakázky, spoluautor nového zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již čtyřikrát (2014, 2015, 2018 a 2020) nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-546/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
  • AK/VE-367/2020 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

 

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři