PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Vladimír Petržílka   |   PrahaIng. Vladimír Petržílka

 • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor rádio a televize

Praxe
V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor implementace strukturálních fondů. Působí také jako manažer řady projektů v oblasti CATV (kabelové televize) a FTTH (internetové připojení optickými kabely). Bohaté zkušenosti získal také ve společnostech:

 • České Radiokomunikaceí
 • Elektronika
 • TES Media
 • Karneval Media LTD
 • Stream Communications Polsko
 • Rio Media a.s.

Ing. Martin Roztočil   |  konzultant v oboru digitálního televizního vysílání, Marro, s.r.o.Ing. Martin Roztočil

Pracuje 30 let v telekomunikačním oboru, převážně se zaměřením na televizní a rozhlasové vysílání a nyní také jako konzultant v mediích. Působí v oblasti optimalizace procesního řízení společností a jako manažer projektů.

Pavel Rozum   |   specialista a technik TV-SAT systémů

Od roku 1996 působí v oblasti TV-SAT systémů a jeho dlouholeté praktické zkušenosti reprezentují realizace např.:

 • STA rozvodů, instalace parabol či výstavba příjmových satelitních antén pro společnosti TV NOVA, Óčko, HBO apod.
 • TV rozvody pro TOP TV, TV Prima aj.
 • dodávky řady VSAT stanic a kompresních technologií pro hotely či finanční společnosti.

Prof. Ing. Václav Říčný, CSc.   |   VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky 

prof. Ing. Václav Říčný, CSc.

Absolvent VUT v Brně obor Radioelektronika (1961), CSc.(1965), docent (1975), profesor (1991). V roce 2010 byl jmenován emeritním profesorem.
V letech 1996 – 2003 proděkan FEI VUT Brno, postupně člen vědeckých rad FEI VUT, VUT Praha, oborové komise Technických věd GAČR a mnoha dalších akademických a odborných grémií.

Aktivity v oblastech:

 • V pedagogické oblasti přednášel řadu předmětů z problematiky analogové a zejména digitální televizní techniky, videotechniky a zpracování signálů. Je autorem 25 učebních textů. Vychoval 10 nositelů vědecké hodnosti CSc. a PhD.
 • Ve vědecké oblasti je autorem 2 monografií, autorem nebo spoluautorem 290 publikací v mezinárodních i národních vědeckých i odborných časopisech a sbornících konferencí. Je autorem 7 patentů a autorských osvědčení. Řešil více jak 40 výzkumných úkolů a 9 grantových projektů.
 • Digitální rozhlasové a televizní systémy (projekt a realizace digitalizace TV vysílání, člen akademické skupiny komise vlády ČR pro digitalizaci).