Seminář je určen pro osoby, které mají být nebo jsou pověřeny prováděním ročních kontrol plynových zařízení v souladu s požadavkem vyhlášky č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
Náplň odborného programu vychází z námětů a otázek účastníků již uskutečněných seminářů.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře, které může sloužit jako podklad k pověření pracovníka provozovatele k provádění ročních kontrol rozvodů plynu (viz požadavek §3 vyhl. č. 85/78 Sb. v platném znění).

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partneři