PŘEDNÁŠEJÍCÍ

doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační technikydoc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Vystudoval v roce 1992 ČVUT v Praze obor telekomunikační technika. Následně zde nastoupil jako pedagog zabývající problematikou optických komunikací a datových sítí s překryvem do oblasti informačních systémů.

V roce 2000 stál u zrodu celosvětového projektu Cisco Networking Academy, kde dodnes také působí jako lektor. Za celé období své kariéry spolupracoval a nadále spolupracuje s celou řadou firem jako je CESNET, Cisco, Hewlett Packard, Colsys automatic, PREdi, Profiber, Safibra, UFE-AVČR, ČSA, ČSL, Hirschmann, SVM a ČTU. Stál u zrodu české iniciativy softwarově řízených sítí SDNlabs (http://sdnlabs.fel.cvut.cz), kde se zabývá praktickými otázky nasazení myšlenky softwarově definovaných sítí do různých typů informačních systémů. V poslední době se také intenzivně zapojil do akademické spolupráce s firmami v oblasti IoT, kde se mimo jiné také zabývá praktickými otázkami zajištění kybernetické bezpečnosti.

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Škoda Auto Vysoká škola o.p.s., Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.

Absolvent Technické univerzity v Liberci, Fakulty strojní, specializace Strojírenská technologie, Ph.D. od roku 2010. Na Škoda Auto Vysoké škole působí od roku 2012. Před tím pracoval na různých pozicích v automobilovém průmyslu u mezinárodních společností jako je Kautex, Faurecia, Mahle a další. Působil také v automobilce Škoda Auto a to v technickém vývoji. Podílel se na vývoji globálních modelů a určitý čas pracoval i v centrále vývoje společnosti VW ve Wolfsburgu.

V současné době zastává pozici odborného asistenta na katedře Logistiky, kvality a automobilové techniky. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací z oblasti automobilové techniky. Těžiště jeho pedagogické činnosti spočívá ve výuce problematiky vývoje a konstrukce vozidel. Dále se zaměřuje na inteligentní asistenční systémy a nové trendy v automobilovém průmyslu.

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra biomedicínské informatiky

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, doktorské studium na  Vysoké škole ekonomické FIS. 

Po určité době strávené v různých pozicích v praxi od roku 1993 působí v akademické sféře. V současné době na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde kromě jiného učí předměty zaměřené na bezpečnost IT. Mimo to působí jako lektor v oblasti kybernetické bezpečnosti a jako odborný expert pro posuzování  grantů (MŠMT, MMR). Je autorem řady publikací jak odborných, tak i popularizačních.

Mezi její odborné zájmy patří bezpečnost IT zejména ve zdravotnictví, vztah IT a práva aj. Od roku 2003 je  národní delegát České republiky v International Federation for Information Processing v TC 11 (Bezpečnost).

Ing. Petr Gašparík   |   Škoda Auto a.s., Technický vývoj
oddělení Elektroniky/Elektrotechniky – Connected car a Infotainment

Ing. Petr Gašparík

Absolvent Technické univerzity v Liberci (2011), Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, obor Mechatronics. Od roku 2011 ve společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. jako externí pracovník vývoje pro Škoda Auto. Od začátku roku 2015 jako kmenový zaměstnanec Škoda Auto a.s. a v druhé polovině roku 2015 jako stážista v oddělení vývoje VW Car-NET.

Hlavní náplní práce do konce roku 2015 byla integrace systému eCall/ERA-Glonass a telematické ECU do vozů ŠKODA. Paralelně se od počátku roku 2015 podílí na integraci mobilních on-line služeb zaměřených na vzdálený přístup k informacím o vozidle a vzdálené ovládání některých funkcí automobilu.

Ing. Václav Haasz   |   H TEST a.s.

Ing. Václav Haasz

Absolvent ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, specializace měřicí technika.

Po působení v divizi měřicí techniky společnosti Hewlett-Packard v Praze založil v roce 1999 společnost H TEST a.s. věnující se dodávkám špičkové měřicí techniky na trh v České republice. V současné době v pozici předsedy představenstva řídí aktivity společnosti H TEST a.s. v oblasti dodávek a distribuce měřicích přístrojů a systémů v České republice, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku.

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.  |  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

Absolvent oboru Teleinformatika na VUT v Brně FEKT. Aktuálně pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu telekomunikací, VUT v Brně se zaměřením primárně na oblast moderních technologií a služeb bezdrátových a mobilních sítí budoucích generací, komunikačních protokolů a aplikací využívaných v oblasti Internetu věcí (IoT) a modelování spokojenosti uživatelů se síťovými službami.

V rámci vyžádaných přednášek prezentoval vybrané výsledky své práce na odborných pracovištích ve Finsku, Itálii, Rakousku, Rusku, Španělsku či USA. Je koordinátorem několika výzkumných projektů zabývajících se problematikou 4G/5G mobilních sítí nebo IoT. Úzce spolupracuje s řadou významných představitelů průmyslu z oblasti ICT (Telekom Austria Group, Electrolux, Honeywell, Konica Minolta, T-Mobile, atd.).

Ve výše uvedených oblastech je (spolu-)autorem více než 70 mezinárodních či národních vědeckých publikací.

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Absolvoval FEL ČVUT v Praze (1978) obor Radioelektronika, profesorem v oboru Elektronika a lékařská technika byl jmenován v roce 2000 na ČVUT v Praze. Od roku 1997 vede katedru mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze. Je garantem magisterského a doktorského studijního oboru Elektronika, člen Grémia děkana FEL, od roku 2006 člen Vědecké rady FEKT VUT v Brně, v letech 2009 až 2014 byl člen Vědecké rady FTVS UK v Praze.

Od 1984 působí jako předseda a člen doktorských, magisterských a bakalářských komisí pro obhajoby, státní doktorské zkoušky a státní závěrečné zkoušky (ČVUT Praha, VUT Brno, STU Bratislava, ZU Plzeň, VŠCHT Praha, KHBO Belgie, Univ of Bournemouth, INPG Grenoble Francie), od 1997 Předseda oborové rady doktorského oboru Elektronika, FEL ČVUT v Praze, Předseda a člen oponentních rad MŠMT, MPO a dalších tuzemských i EU projektů, oponent a člen komisí pro obhajoby DrSc., předseda komisí pro profesorské a docentské jmenování (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZU v Plzni, STU a SAV Bratislava), člen doktorských oborových rad (VUT FEKT, Brno, UTB FAI, Zlín). Působí jako předseda nebo člen programových a organizačních výborů českých i zahraničních konferencí, Člen IEEE, člen ISFA, člen dalších odborných a vědeckých orgánů s národní působností.

Zabývá se problematikou návrhu struktur mikrosenzorů a senzorových systémů, mikroaktuátorů a mikrosystémů, mikrosystémových mikrogenerátorů energie a jejich aplikacemi v elektronických přístrojích, diagnostice, biomedicíně a ochraně životního prostředí. Zkušenosti z oblasti návrhu a aplikací senzorů a mikrosystémů získal při zahraničních pobytech ve Velké Británii, Belgii a Francii a dále i při krátkodobých návštěvách pracovišť ve Španělsku, USA nebo Německu.

Za svého působení na FEL získal od roku 1996 více než 54 výzkumných a pedagogických projektů včetně grantů Evropské Unie (NATO, ENIAC, 5.RP, 6.RP, 7.RP, Horizont 2020, GA ČR, MŠMT, MV ČR a mnoho dalších).

Je autorem 1 monografie nakladatelství Academia, 6 skript a více než 260 odborných publikací ve vědeckých a odborných časopisech, konferenčních příspěvcích v oblasti mikrosenzorů a mikrosystémů. K těmto výsledkům lze přidat i vyzvané přednášky na konferencích v ČR, Slovensku i v zahraničí.

Pedagogické aktivity jsou zaměřené na návrh a aplikace mikrosystémů, mikrosenzorů a senzorových systémů, aktuátorů, napájecích zdrojů a elektronických bezpečnostních systémů. Od roku 1982 vedl cca 170 diplomových a bakalářských prací, od roku 1995 cca 29 doktorských prací. Od roku 1990 zavedl a přednášel více než 20 předmětů v Bc., Mgr. a Ph.D studiu na fakultách FEL a FBMI ČVUT v Praze.

Ing. Patrik Jalamudis   |   České radiokomunikace, a.s.Ing. Patrik Jalamudis

Pracuje v Českých Radiokomunikacích na pozici business development manažera již dva roky a mezi jeho nejzajímavější projekty patří rozvoj pilotních testů a nové sítě pro Internet věcí, která právě vzniká v České republice.
Kromě svého hlavního zaměstnání působí také jako vedoucí pracovní skupiny pro usnadnění výstavby v rámci ICT unie. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti moderních telekomunikací získal na svých dřívějších působištích ve společnostech Micos, Telefonica O2 nebo Telekomprojekt. Patrik Jalamudis je absolventem ČVUT v oboru telekomunikační technika.

Mgr. Jan John, Msc, MBA  |  Co-Founder & Group CEO SimpleCell Networks a.s.

Mgr. Jan John, Msc, MBA

Po studiích fyziky na ČVUT a mezinárodních vztahů na Metropolitní univerzitě v Praze, završil svá studia titulem MBA a MSc na Nottingham Trent University. Již během studií začal působit na poli telekomunikačních služeb.

Po spoluzaložení konzultační společnosti pro telekomunikace, Fubar, přesídlil do Dimension Data, kde působil na pozici Business Development Directora a postaral se o úspěšné zavedení společnosti na českém trhu. V letech 2011/2012 vedl z pozice obchodního ředitele zrod ICT produktů Českých Radiokomunikací. Poté následovalo řízení prodeje Telco a ICT aktivit, či rozvíjení inovací v rámci T-Systems / T-Mobile.

V roce 2014 se natolik nadchnul pro internet věcí, že se rozhodl přivézt do České republiky síť specializovanou pro IoT - Sigfox. Českým operátorem této sítě je SimpleCell Networks, kde Jan působí na pozici Group CEO a stará se jak o business development, tak o strategická partnerství a růst firmy, které je také spoluzakladatelem.

doc. Dr. Ing. Pavel Kovář   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

doc. Dr. Ing. Pavel Kovář

Absolvent ČVUT v Praze, obor Radioelektronika, Ing. (1995), Dr. (1998), docent (2007). 1997 – 2000 pracoval jako konstruktér leteckých radiostanic ve firmě Mesit přístroje. Od roku 2000 působí na Fakultě elektrotechnické, od 2015 jako vedoucí skupiny Radiové navigace.

Odborně se věnuje oblasti radiové a družicové navigace, leteckým a kosmickým systémům, problematice softwarového rádia a jeho aplikacím v družicové navigaci. Je tvůrcem softwarového přijímače www.witchnav.cz pro výzkumné a vědecké účely a GPS přijímače piNAV pro malé družice. Je autorem knihy Družicová navigace – Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači. Zabývá se vývojem komunikačního systému pro malé výzkumné družice.

Ing. Josef Křišťan   |   Raycom s.r.o.

Ing. Josef Křišťan

  • zavádění Internetu do sítí HFC, systémy DOCSys, 1999 - 2003 TES Media s.r.o.
  • vystavba SDH sytému STM 16 pro přenos DVB-C, 2002 - 2004 TES Media s.r.o. a Karneval Media a.s.
  • zavádění VoIP na sítích HFC se systémem DOCSys, 2004 - 2006 Karneval Media a.s.
  • výstavba a provoz FTTH sítí (45tis koncových bodů), 2007 - 2010 RIO Media a.s.
  • Business Development IoT, 2014 - 2016, Raycom s.r.o.

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.   |   ČVUT v Praze, Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Absolventka oboru Technická kybernetika na ČVUT FEL Praha. Vede výzkumné oddělení COGSYS (Kognitivní systémy a neurovědy) v Českém institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku ČVUT. Zaměřuje se zejména na aplikace metod umělé inteligence na zpracování biomedicínských dat a signálů, využití mobilních technologií ve zdravotnictví a telemedicíně a využití asistivních technologií.

Je členkou České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP a České společnosti pro kybernetiku a informatiku. Je předsedkyní pracovní skupiny Personal Portable Devices při European Federation for Medical Informatics, národní delegátkou v International Federation of Medical and Biological Engineering a v International Society for Telemedicine and eHealth

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

Je expertem na dopravní telematiku a kooperativní systémy v silniční dopravě na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde pravidelně přednáší a vede výzkumné projekty.

Kariéru začínal ve společnosti Accenture, kde se zaměřoval na informační systémy pro oblast dopravy (elektronické mýtné, elektronické jízdné apod.). Následně pracoval pro společnost Microsoft, kde měl na starosti dodávku služeb zákazníkům v oblasti výroby a energetiky.
V roce 2009 se vrátil do akademické sféry a vede výzkumné a vývojové projekty v oboru dopravní telematiky, elektronické identifikace a dopravních systémů v silniční dopravě, zejména kooperativních systémů. Od roku 2012 navíc spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze v oblasti výzkumu identifikačních systémů.

Ing. Jiří Macek   |   Český telekomunikační úřadIng. Jiří Macek

Působí od r. 1988 v oboru telekomunikací (nejprve ve státní zkušebně ve Výzkumném ústavu spojů). V Českém telekomunikačním úřadu pracuje od jeho vzniku v r. 1993.
V letech 1993–2004 prováděl schvalování rádiových zařízení, od r. 2004 pracuje v odboru správy kmitočtového spektra, kde je činný v záležitostech všeobecných oprávnění, při přípravě aukcí rádiových kmitočtů apod.
Podílí se na mezinárodních aktivitách ČTÚ (pracovní skupiny CEPT-ECO, nyní výbor Evropské komise TCAM).

Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.

Absolvent ČVUT v Praze, obor Radioelektronika, Ing. 1996, Ph.D. 2004.
V letech 1996 - 1997 pracoval jako konstruktér ve firmě Elektrotechnika Tesla Kolín, a. s., kde se podílel na finalizaci leteckého navigačního systému využívajícího GPS pro AČR. Od roku 2000 až dosud pracuje na katedře radioelektroniky FEL ČVUT v Praze, kde zastává pozici odborného asistenta a věnuje se výuce předmětů zahrnujících především témata měření rádiových signálů a systémů.

Mezi jeho odborné zaměření patří oblast návrhu rádiových obvodů a systémů a jejich měření a dále systémy rádiových vysílačů a přijímačů.

Ing. Olga Müllerová, CSc.   |   odborný konzultant, PrahaIng. Olga Müllerová, CSc.

Vystudovala specializaci radioelektronické systémy na ČVUT FEL, na kterou navázala externí aspiranturou z oblasti rozpoznávání řeči. V té době pracovala jako systémový inženýr v centrální výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů, kde byla členem týmu řešícího zavedení do provozu moderních operačních systémů na počítačích ICL, interaktivní přístup a síťovou architekturu.

Disertační práci již obhájila jako pracovník Výzkumného ústavu spojů (nyní TESTCOM), kde se v rámci skupiny spektrum-družice zabývala výpočty a databázemi pro koordinace rádiových služeb a pro návrhy radioreléových tras, a ochrannými poměry.

Po roce 1990 pracovala v oblasti IT v podnicích Škodaexport, Národní informační středisko (na projektu plnotextové strukturované databanky právních informací) a u firmy APP Systems (analytik komunikační vrstvy metasystému statistických údajů ČNB). Od 2001 do 2016 byla zaměstnancem Českého telekomunikačního úřadu se zaměřením na spolupráci především se zahraničními odbornými skupinami organizací OECD a CEPT.

Tomáš Pokorný   |   STMicroelectronics s.r.o.

 

Jan Pospíšil   |   Senior Technical Evangelist @ Microsoft

Jan Pospíšil

Sr. Technology Evangelist ve společnosti  Microsoft, SW a solution Architect, Developer, IoT & DIY Geek, otec, manžel, technokrat …

Mezi moje záliby patří IoT "hračky" a řešení, Big Data, machine Learning a Cognitive services, nové technologie (i když jsou teprve ve zrodu), e-commerce, robotika, automatizace, programování …

Rád si popovídám nad nejen technickými tématy a které vás ve vaší praxi trápí a zkusíme společně najít řešní pomocí MS technologií.

Mgr. Ing. Luděk Schneider   |   Ministerstvo průmyslu a obchoduMgr. Ing. Luděk Schneider

Od roku 2011 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako vedoucí oddělení služeb informační společnosti a ode dne 23. března 2016 je pověřený řízením odboru elektronických komunikací.

Podílel se na zpracování aktualizované státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko 2.0, Cesta k digitální ekonomice a Národním plánu rozvoje sítí nové generace.

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v roce 1988 vystudovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium, kde od roku 1996 vyučovala na katedře podnikové ekonomiky kurzy související zejména s řízením podnikových financí (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice), od roku 2015 přednáší tyto kurzy na MÚVS ČVUT.

Je autorkou a spoluautorkou řady knih (Hodnota flexibility, Investiční controlling, Manažerské finance, Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací, Nová ekonomika – nové příležitosti? Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků ČR...) a článků s problematikou podnikových investic do inovací, projektů rychlého rozvoje a analýzy jejich dopadu na firemní hodnotu a dlouhodobou prosperitu. Spolupracuje s firemní praxí (ComAp, AZTech, Continental, Korado...), poradenskými firmami (Commercial Solutions, Contrust...) i státní správou (MPSV, MPO, MF, MK). Lektorsky se podílí na přednáškové činnosti v kurzech MBA nebo kurzech pro odbornou veřejnost (pro ForumMedia, Institut oceňování majetku, VOX, Drill, PIBS...).

Ing. Stanislav Sloup   |   Škoda Auto a.s., Technický vývoj
oddělení Elektroniky/Elektrotechniky – Connected car a Infotainment

Absolvent Západočecké univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické (2005).

Ve společnosti Škoda Auto a.s. pracuje od roku 2007. Během svého působení se podílel na vývoji Infotainment zařízení (rádio, navigace), především v oblasti telefonie a Bluetooth. V první polovině roku 2013 byl jako stážista v oddělení VW Car-Net. Dále pracoval na projektu SmartGate a Škoda Drive aplikace, jenž obdrželi ocenění „Pioneer Award“ na CES v Las Vegas a také 3. místo aplikace v kategorii novinka roku 2016 v ČR. V současné době se podílí na integraci Infotainment mobilních online služeb.

 

doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Absolvent VUT v Brně, obor Elektronika a sdělovací technika, Ing. (1997), Ph.D. (2005), docent (2010). Od roku 1999 je zaměstnancem Ústavu radioelektroniky, FEKT, VUT v Brně.

Odborně se věnuje oblasti radiové komunikace především z pohledu fyzické vrstvy a modulačních algoritmům v softwarově definovaném rádiu. Aplikačně je zaměřen na oblast bezdrátových sítí, družicových systémů, rádiové navigace a lokalizace a šíření elektromagnetických vln v komplexních prostředích. V současné době se intenzivně věnuje problematice koexistence bezdrátových systémů zejména pro WLAN a WPAN aplikace včetně možnosti lokalizace rádiových zařízení v bezdrátových sítích.

Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky

Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.

Je odborným asistentem na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze od roku 2010, kdy obhájil svoji disertační práci na téma RFID bezpečnostní prvky s parametrickou dobou odolnosti. Založil RFID laboratoř, která se zabývá vědecko-výzkumnými projekty a vedením studentských prací. Je řešitelem několika grantů z oblasti RFID, příkladem je RFID lokalizátor (lokalizace aktivních RFID tagů v oblasti 1 km2), či vývoj RFID čtečky a RFID tagů.

V roce 2010 uvedl na akademickou půdu ČVUT v Praze jednoho z “duchovních otců” Internet of Things prof. Sanjay E. Sarmu. V současné době vede několik doktorandů a studentů bakalářských a magisterksých programů z oblasti bezpečnosti v Internetu věcí, či koexistence technologií.

Ing. Jan Wagner   |   Rohde & Schwarz - Praha

Vystudoval ČVUT v Praze, fakultu elektrotechniky, obor radioelektronika.

Ve společnosti ROHDE&SCHWARZ - Praha, s.r.o. pracuje již 20 let. Zabývá se převážně problematikou rádiových komunikací, monitoringem a analýzou rádiových signálů včetně datových provozů, a to na úrovni návrhu a prodeje zákaznicky orientovaných systémů.

doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Prazedoc. Ing. Václav Žalud, CSc.
Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

Po studiu na Fakultě slaboproudé elektrotechniky ČVUT v Poděbradech nastoupil zde v r. 1960 jako asistent a v roce 1969 získal, již na FEL ČVUT v Praze, titul kandidáta věd CSc. Na počátku následujících 20 let totality mu bylo z důvodů opozičních názorů na tehdejší „normalizaci“ zrušeno členství v KSČ a zcela zaražen kariérní postup. Kromě výuky mu bylo dovoleno publikovat, ovšem jen na domácí půdě. V roce 1980 mu však nakladatelství „Sovětskoje radio“ v Moskvě vydalo knižně - přes odpor domácích stranických orgánů - jeho habilitační práci „Polovodičové obvody s malým šumem“, kterou podal již v roce 1971, avšak tehdejším vedením FEL, bylo její přijetí odmítnuto. V roce 1981 mu bylo konečně dovoleno tuto práci obhájit a získat tak docenturu na FEL ČVUT. Na této škole pracuje jako emeritní zaměstnanec dodnes.

V rámci svého pedagogického působení Doc. Žalud zavedl na katedře radioelektroniky FEL několik nových předmětů, z nichž nejzávažnější byla „Moderní přijímací technika“ (1987) a „Mobilní komunikace“ (1996). K úspěšnému zakončení dovedl studium celkem 6 kandidátů a 4 doktorů věd (CSc resp. Phd.). Doc. Žalud je autorem zhruba 50 časopiseckých prácí v domácích odborných časopisech a také autorem, nebo spoluautorem osmi knižních publikací. Z těch jsou nejznámnější „Selektivní radioelektronická zařízení (SNTL 1983), dále „Vf. přijímací technika“ (SNTL 1987) a také „Moderní radioelektronika“ (1. vyd. ČVUT 1994, další vydání BEN Praha 2000 a 2006). Kromě toho jmenovaný úspěšně vyřešil v rámci spolupráce FEL s praxí cca 10 výzkumných úkolů (např. „Selektivní mikrovoltmetr 900 až 1800 MHz pro měření tv družicových přijímačů“ a další).

UNIT s.r.o.   |   pořádající agenturaUNIT vzdělávání Pardubice

Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu vzdělávání: