Vláda dne 18. 1. 2016 schválila dokument 
"Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020,
vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh
povinného používání NEN
". Jedná se o materiál, který bude určovat další směry v procesech zadávání veřejných zakázek.

Z dokumentu vyplývá, že nástroj NEN nahradí od 30. 6. 2017 stávající systém elektronických tržišť, kterým nebyla prodloužena koncesní smlouva. Toto datum je vzhledem k neprodloužení smluv pevně stanoveno a tudíž zásadně ovlivní běžnou zadávací praxi VZ.

Mediální partneři
Partneři