PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek a Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
advokátní kancelář MT Legal s.r.o., specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

1. DEN  |  úterý 22. května

8.30 prezence účastníků, coffee break
9.30 přednášky + coffee break
13:00 oběd
14.00 přednášky + coffee break
18.30 večeře
19:30 večerní program
 • Základní instituty ZZVZ se zaměřením na nejčastější dotazy, aplikační problémy a rozhodovací praxi ÚOHS a soudů
 • Předběžná tržní konzultace, předpokládaná hodnota – praxe a problémy
 • Zadávací podmínky – zpracování, dostupnost a uveřejňování, změny a doplnění
 • Jednotlivé druhy zadávacích řízení – časté dotazy a problémy
 • Kvalifikace – oblasti kvalifikace, kritéria kvalifikace, prokazování kvalifikace různými způsoby, prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, posuzování kvalifikace
 • Elektronické podávání nabídek a elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
 • Důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
 • Nabídky, jejich posouzení a hodnocení
 • Ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, prokazování a zjišťování skutečného majitele
 • Uveřejňování smluv a dodatků
 • Změny smluv
 • Námitky, řízení před ÚOHS

 

2. DEN  |  středa 23. května

9.30 přednášky 
10.45 coffee break
11.00

přednášky

 • Tematický blok v návaznosti na témata předchozího dne.
 • Konzultační blok.
12.00 

závěr semináře, oběd


Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra  ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání, č. akreditace AKI./PV-9/2006.