Aneb co stále ještě nevíte o nové normě na revize instalací

Zveme vás na odbornou akci, která je součástí bloku seminářů
"Elektrické instalace z pohledu nových předpisů", které byly zahájeny v roce 2017.
Jedná se o další přehled zásadních změn a upřesnění týkajících se práce nejen revizního technika, ale i projektanta a montéra
po ukončení platnosti původní normy na revize instalací
ČSN 33 2000-6:2007
 a její nahrazení novou
ČSN 33 2000-6 ed.2 po 1. 6. 2019

a předpokládaná rizika plynoucí z této změny, která zásadně ovlivní práci všech zúčastněných
a přinese s sebou i řadu dosud netušených problémů.

Své si zde najdou projektanti i montéři a montérské firmy, a to nejen po stránce předpisové, ale i po stránce právní, dozví se některé způsoby řešení svých nových povinností v souvislosti s projektovou dokumentací a montérskou činností i to, jak minimalizovat rizika z těchto činností vyplývající.

 

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
Industry EU
ICT Network News
NET Guru
Partner semináře
Noark
Vystavovatelé
Apos Auto
GMC
IN-EL
Saltek