Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?

Na základě velkého ohlasu účastníků semináře "Správné vymezení rozsahu revizní zprávy" aktuálně zařazujeme novou vzdělávací akci.

Seminář je určen pro ty, kteří tvoří a používají protokol o určení vnějších vlivů ke své práci – tedy pro projektanty, revizní techniky, vedoucí montéry a pracovníky montážních firem.

Na základě vysvětlení, proč byly zrušeny národní přílohy k ČSN 33 2000-4-41 ed.3, chceme ukázat, jak správné a úplné určení vnějších vlivů zásadně ovlivňuje nejen správný rozsah revize i následné zpracování revizní zprávy, ale i navrhování, montáž i posuzování bezpečné ochrany před úrazem elektrickým proudem nejen v praxi projektanta a montéra, ale především revizního technika.Ten je sice plně odpovědný za správné provedení revize, ale musí také vstřebat řadu nových informací a znalostí především pak po 1. červnu 2019.

Seminář má tedy nejen pomoci výše zmíněným pracovníkům se orientovat v současné problematice revizí i ochraně před úrazem elektrickým proudem, ale současně také srozumitelnou formou vysvětlit některé novinky v normách i předpisech současnosti.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
ICT Network News
NET Guru
Industry EU
Vystavovatelé
IN-EL