Bezpečná elektroinstalace II. - návrh, realizace, revize a údržba

Zveme vás na seminář, jehož obsahem budou důležité změny v ČSN, připravovaná TNI 33 2000-6, zásadní změny plynoucí
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 a jejich vliv na platnou
ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007, rizika při provádění revizí starších instalací,
elektrické instalace v hořlavých stavebních materiálech, určování
vnějších vlivů a vypracování protokolu a další. 

Tato akce je pokračováním úspěšného semináře BEZPEČNÁ ELEKTROINSTALACE,
který se konal 26. dubna 2017 v Praze. Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat hodnotnou
a odbornou vzdělávací akci setkala s
 ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 120 účastníků a 11 vystavovatelů.

Seminář je určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Na semináři bude kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky.  Na vaše dotazy, které je možné poslat elektronicky před konáním semináře na unit@unit.cz, budou odpovídat
přednášející již během vlastní přednášky.Účastníci obdrží studijní materiály ve formě prezentací, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.

Napsali o nás - časopis ELEKTRO či Youtube.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
Partneři
IN-EL
Insia