PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.   |   odborník na veřejné zakázky

Mgr. Pavel Herman   |   odborník na veřejné zakázky

Mgr. Tomáš Machurek   |   advokát a partner advokátní kanceláře MT Legal, s.r.o.

Mgr. Tomáš Machurek

Absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Již od roku 1995 se věnuje oblasti veřejných zakázek i koncesní. 

Je členem Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí a nové legislativy - nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Je  spoluautorem původního znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Řadu let působí jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a je jedním ze zakládajících členů a současně i stávající předseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky.

Aktivně se podílel na řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek i v oblasti koncesí (zejména pokud jde o investiční výstavbu, informační technologie, telekomunikace a dodávky zařízení); souhrnná hodnota jím realizovaných projektů představuje v řádech desítky miliard korun. Specializaci uplatňuje jak v ČR, tak i v SR a na komunitární (EU) úrovni. Řadu let přednáší jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost, publikoval řadu statí a článků v odborném tisku.