PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek 
partner Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 - 9.00 prezence účastníků, coffee break
9.00 - 11.00 přednášky 
11.00 - 11.20 coffee break
11.20 - 12.30 přednášky 
12.30 - 13.15 oběd
13.15 – 14.30 přednášky 
14:30 - 14:45 coffee break
14:45 - 16:00 přednášky, diskuze, závěr semináře

 

  • aktuální novinky z oblasti veřejných zakázek z konce roku 2018 a začátku roku 2019
  • elektronizace a některé výkladové a aplikační postřehy - podávání nabídek, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (podoba, podpis), doklady předkládané dodavateli
  • aplikační a výkladové nejasnosti §46 ZZVZ  - objasňování a doplňování, neměnnost nabídek, položkový rozpočet
  • aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
  • další vybrané aspekty z oblasti zadávání veřejných zakázek – předběžné tržní konzultace, zadávací podmínky, kvalifikace a její prokazování, výběr a ukončení zadávacího řízení
  • změny smluv
  • opravné prostředky a přezkumné řízení před ÚOHS