PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 Vytisknout stránku

MT legalMgr. Milan Šebesta, LL.M.
partner AK MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 - 9.00 prezence účastníků, coffee break
9.00 - 11.00 přednášky 
11.00 - 11.15 coffee break
11.15 - 12.30 přednášky 
12.30 - 13.15 oběd
13.15 – 15.00 přednášky 
15:00 - 15:15 coffee break
15:15 - 16:15 přednášky, diskuze, závěr semináře
  • novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek (nové zásady zadávání + připravovaná novelizace)
  • aplikované postupy při zadávání veřejných zakázek – možné varianty nákupů, opce, vyhrazená změna závazku
  • problémy a úskalí z praxe
  • kvalifikace a hodnocení nabídek
  • změny závazků ze smluv
  • aktuality z rozhodovací praxe
  • diskuse

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.