Děkujeme za účast na semináři.


Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za zájem o nedávný seminář.

Díky za podporu patří především našemu přednášejícímu Mgr. Milanovi Šebestovi, LL.M., partnerovi AK MT Legal s.r.o. a specialistovi na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek 

Mgr. Pavlu Hermanovi z Ministerstva pro místní rozvoj, 
spoluautorovi nového zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž spoluautorovi stávajícího zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání, č. akreditace AK/PV-662/2018.

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již třikrát (2014, 2015, 2018) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři