"Postupná rekonstrukce budov - provádění a revize"

Děkujeme za Vaši účast.

Cílem tohoto semináře bylo podat informace o nových a připravovaných normách v oblasti pravidel pro elektrotechniku 
(např. ČSN EN 61140 ed. 3, TNI CLC/TR 50480 apod.).

Dále byli účastníci seznámeni s informacemi o zvláštnostech
při postupných (částečných) rekonstrukcích elektrické instalace a také odpovědět na některé otázky,
např. jak udělat pravidelnou revizi na starý rodinný domek, když původní majitel neměl výchozí revizi ani dokumentaci. 
 
Byl kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky.  
Napsali o nás a videoreportáž - časopis ELEKTRO, FCC Public. 

Seminář byl určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • revizním technikům,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Seminář byl akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.