Děkujeme za Vaši účast

na semináři 16. setkání elektrotechniků. Účastníci získali přehled o povinnostech provozovatelů strojních zařízení, 
vyplývajících ze současné legislativy, o stanovení rizik, kontrolách bezpečnosti provozu 
a měřeních při kontrolách strojů a ČSN, které se týkají zajištění bezpečnosti strojních zařízení.

Přečtěte si zajímavý článek časopisu ELEKTRO nebo se podívejte na malou videoreportáž Josefa Košťála z FCC Public.