Děkujeme za Vaši účast

na úspěšném a kladně hodnoceném semináři, který je dalším pokračováním bloku akcí, zabývajících se elektrickou instalací z pohledu nových předpisů.
Jednalo se o další přehled zásadních změn a upřesnění týkajících se práce nejen revizního technika, ale i projektanta a montéra 
po ukončení platnosti původní normy na revize instalací 
ČSN 33 2000-6:2007

a její nahrazení novou ČSN 33 2000-6 ed.2 po 1. 6. 2019. Předpokládaná rizika plynoucí z této změny,
která zásadně ovlivní práci všech zúčastněných a přinese s sebou i řadu dosud netušených problémů.

Své si zde najdou projektanti i montéři a montérské firmy, a to nejen po stránce předpisové, ale i po stránce právní, dozví se některé způsoby řešení svých nových povinností v souvislosti s projektovou dokumentací a montérskou činností i to, jak minimalizovat rizika z těchto činností vyplývající.

 

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner semináře
Vystavovatelé
GMC

GMC

ZEZ

ZEZ