ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Vincent Csirik   |  člen TNK 22 a TNK 97 (dříve pracovník ÚNMZ) 

PROGRAM  |  15. 11. 2018

8:30

prezence účastníků

9:00

 • změny v oblasti technické normalizace
 • nové a připravované normy ČSN v dané oblasti – důležité změny ve vztahu k nahrazovaným normám
 • jak postupovat při hledání na internetových stránkách technické normalizace

Ing. Pavel Vojík  |  Česká agentura pro standardizaci s.p.o.
revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník TNK 22 a TNK 126

10:15

coffee break  |  vystavovatelé, výměna zkušeností a diskuze účastníků

10:45

 • návrh, realizace a údržba vnitřních elektrických rozvodů podle platných ČSN (TNI) a legislativních předpisů
 • barevné označování vodičů podle nové ČSN EN 60445 ed. 5 a souvisících norem – návaznost staré a nové elektroinstalace
 • protokol vnějších vlivů

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

12:15

oběd

13:00
 • nová ČSN IEC/TS 60479-2 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska
 • kombinace ochranných opatření podle platných ČSN

Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22

14:15

coffee break  |  vystavovatelé, výměna zkušeností a diskuze účastníků

14:30

 • nesprávné určení rozsahu revize při provádění revizí elektrických instalací
  - riziko v práci revizního technika po 1.6.2019 z pohledu soudního znalce
 • správné určení rozsahu revize – minimalizace rizik při práci RTEZ
 • možné způsoby záznamu v revizní zprávě
 • rizika vzniklá při nesprávném nebo nedostatečném zpracování revizní zprávy

Ing. Miloslav Valena  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika,
člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

16:00

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.