TRADIČNÍ SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ


Díky za podporu patří především našim přednášejícím
Mgr. Tomáši Machurkovi a Mgr. Davidu Dvořákovi, LL.M., Ph.D., partnerům AK MT Legal s.r.o. a specialistům na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek
Mgr. Pavlu Hermanovi z Ministerstva pro místní rozvoj, 
spoluautorovi nového zákona o zadávání veřejných zakázek
a rovněž zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

partnerům AK MT Legal s.r.o. a specialistům z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek, 
Mgr. Pavlu Hermanovi z Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautorovi nového zákona
o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Koncepce semináře
seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky,
které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

1. den - tematický blok 
V rámci tohoto dne budou probírány jednotlivé instituty se zaměřením na poslední legislativní změny a na výkladové a aplikační problémy; vše je řazeno do logicky uspořádaných tematických bloků.

2. den - konzultační blok
Posluchači si budou moci ověřit své názory a obdržet odpovědi, resp. názory lektorů na dotazované okruhy problémů. Dotazy pro tento blok je možné zasílat před konáním semináře.

Seminář je určen:

  • zadavatelům, dodavatelům, uchazečům i zájemcům o veřejné zakázky (vedoucím pracovníkům podniků, majitelům a jednatelům malých a středních firem, zástupcům státní správy),
  • úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkony správních činností (zaměstnancům krajských úřadů, magistrátů, úřadů městských obvodů nebo městských částí, referentům odborů správy majetku, zaměstnancům investičních, správních odborů).

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již dvakrát (2014, 2015) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partner
MT legal
Mediální partneři
Epravo
Industry EU
Elektro
Partneři
OEZ Letohrad
IN-EL
Insia
Město Pardubice