PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Vytisknout stránku

MT legalMgr. Tomáš Machurek
partner AK MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 prezence účastníků  |  coffee break
9.00 přednášky 
11.00 coffee break
11.20 přednášky 
12.30 oběd
13.15 přednášky 
14:30 coffee break
14:45 přednášky, diskuze
16:00 závěr semináře
  • Základní instituty ZZVZ se zaměřením na nejčastější dotazy, aplikační problémy a rozhodovací praxi ÚOHS a soudů
  • Zadávací podmínky – zpracování, dostupnost a uveřejňování, změny a doplnění
  • Kvalifikace – oblasti kvalifikace, kritéria kvalifikace, prokazování kvalifikace různými způsoby, prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob, posuzování kvalifikace
  • Elektronické podávání nabídek a elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
  • Důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
  • Nabídky, jejich posouzení a hodnocení
  • Ukončení zadávacího řízení – uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, prokazování a zjišťování skutečného majitele
  • Změny smluv
  • Námitky, řízení před ÚOHS

 

Diskuse bude průběžná, k jednotlivým tématům budou prezentována i výkladová stanoviska MMR a ÚOHS.