Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,

s bonusově zařazeným tématem o vlivu průchodu elektrického proudu lidským tělem.

Letošní seminář se zabývá nejen rozborem platné legislativy ČR, včetně
nových a budoucích českých technických norem,
ale také riziky revizního technika při práci
na starších elektrických instalacích 
či objektech.

Nebude chybět ani problematika a zkušenosti soudních znalců.
Přednášející objasňují závažné problémy a zabývají se nástinem ochranných opatření v dané oblasti.


Seminář je určen

- všem elektrotechnikům, projektantům,
- revizním technikům,
- soudním znalcům, 
- a provozovatelům elektrických zařízení.

Napsali o nás a videoreportáž z loňského ročníku - časopis ELEKTRO, FCC Public. 

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Odborný garant

Generální partner

Dehn        Unie soudních znalců         

Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
Industry EU
Vystavovatelé
OEZ Letohrad
GHV Trading