Děkujeme za Vaši účast

Seminář chtěl ukázat posluchačům, jak se lze správným vymezením rozsahu revize a jejím zpracováním vyvarovat následným a dokonce i trestním potížím při jejím předkládání provozovateli, jak ovlivňuje projektování, montážní i revizní činnost nová norma na ochranu před úrazem el. proudem a to vše po 1. červnu 2019.

Jedním z hlavních bodů programu bylo téma "Proč v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 již nejsou národní přílohy?"

Seminář poukázal na zásadní změny norem potřebných nejen při revizní činnosti, ale upozornil na nové povinnosti projektantů i montážních firem po tomto datu.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektroinstalatér
ICT Network News
NET Guru
Industry EU
Partner semináře
Noark
Vystavovatelé
Apos Auto
GMC
Elty
Eximus
EN Centrum
IN-EL