ODBORNÝ GARANT | Ing. Miloslav Valena

Vytisknout stránku

revizní technik, soudní znalec v oboru elektrotechnika
člen TNK 22
místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva

PROGRAM  |  12. 10. 2017

8:30

prezence účastníků, coffee break

9:00

Jak se nezbláznit při studiu i zavádění nových norem na revize…
Podrobné rozdíly mezi nahrazovanou ČSN 33 2000-6  a novou normou ČSN 33 2000- 6 ed. 2

Ing. Pavel Vojík  |  ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník TNK 22 a TNK 126 

10:45

coffee break

11:15

Kam kráčíš revizní techniku?
Provádění revizí podle nové ČSN 33 2000-6 ed.2 a problematika přechodu mezi původní a novou normou v práci revizního technika, projektanta i montéra elektrických instalací.

Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

13:00

oběd

14:00

Důležitost určování vnějších vlivů a způsoby provedení v souvislosti se zavedením nové normy na revize ČSN 33 2000- 6 ed.2
Případná rizika při nesprávném určování vnějších vlivů v práci projektanta, montéra a revizního technika.

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

16:15

Ukončení semináře, diskuze