Děkujeme za účast na semináři.

Dále Vás seznámíme s informacemi o zvláštnostech při postupných (částečných)
rekonstrukcích elektrické instalace a dáme odpověď na některé otázky, např., jak udělat
pravidelnou revizi na starý rodinný domek, když původní majitel neměl výchozí revizi ani dokumentaci.

Seminář je určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Na semináři kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky. Na Vaše dotazy, které je možné poslat elektronicky před konáním semináře na unit@unit.cz, budou odpovídat přednášející již během vlastní přednášky.

Účastníci obdrží studijní materiály ve formě prezentací, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Partner semináře
Finder
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektrotechnika v praxi
Elektroinstalatér
Vystavovatelé
EN Centrum
EMP Elektropřístroj
Saltek
ZAFCR
IN-EL
BEN