ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.   |   ČVUT v Praze, FEL, katedra mikroelektroniky
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
   |   ČVUT v Praze, FEL, katedra radioelektroniky
Ing. Olga Müllerová, CSc.   |    odborný konzultant, Praha

 

1. DEN  |  úterý 21. 2. 2017

1. BLOK   |   FENOMÉN IOT

9:00 Zahájení semináře
9:10 Internet věcí v kontextu dynamického rozvoje elektronických komunikací
Mgr. Ing. Luděk Schneider  |   Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:30 Ekonomické aspekty rozvoje IoT
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.   |   Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
10:00 Coffee Break
10:20 Internet věcí: skutečná technologická revoluce?
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací
10:50 Internet věcí, hrozba do budoucna?
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra biomedicínské informatiky
11:20 Panelová diskuse témat 1. bloku
11:40 Oběd


2. BLOK   |   ARCHITEKTURY A TECHNOLOGIE

12:30 Přehled radiokomunikačních technologií pro Internet věcí
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
13:00 Softwarově definované sítě a virtualizace síťových funkcí v prostředí Internetu věcí
doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky
13:30 Rádiová technologie LRLP pro internet věcí (CubeSat, stratosférické balony)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
14:00 Rádiové dedikované technologie SRC (Short Range Com) pro Internet věcí
Ing. Štěpán Matějka, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky
14:30 Coffee Break
15:00 Technologie LoRa z pohledu Českých radiokomunikací
Ing. Patrik Jalamudis   |   České radiokomunikace 
15:30 Senzory, aktuátory, koncové aplikátory
Energetické zdroje pro IoT

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky
16:30 RFID v IoT
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky

17:00

Panelová diskuse témat 2. bloku

 

2. DEN  |  středa 22. 2. 2017

3. BLOK  |  APLIKACE, SOUČASNÉ PERSPEKTIVY, STANDARDY

9:00 Budoucnost dopravní telematiky - kooperativní systémy, autonomní řízení a co dál?
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.   |   ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě
9:30 Komunikace M2M a M2I v automobilech
Ing. Josef Bradáč, Ph.D.   |   Škoda Auto Vysoká škola o.p.s., Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky
10:00 ŠKODA KODIAQ - Konektivita a online služby
Ing. Stanislav Sloup, Ing. Petr Gašparík   |   Škoda Auto Mladá Boleslav
10:30 Coffee Break
11:00 Senzorové sítě
Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.  |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra mikroelektroniky
11:30 Techniky lokalizace v senzorových sítích v budovách
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky
12:00 Využívání rádiových kmitočtů zařízeními IoT
Ing. Jiří Macek   |   Český telekomunikační úřad
12:30 Panelová diskuse témat 3. bloku
12:50 Oběd
13:40 Charakterizace spotřeby elektrické energie u bateriově napájených IoT zařízení
Ing. Václav Haasz   |   H TEST a.s.
14:10 ROHDE & SCHWARZ - přístroje pro podporu vývoje IoT, problematika kybernetické bezpečnosti ve světě IoT
Ing. Jan Wagner   |   Rohde & Schwarz Praha
14:40 Unikátní síť Sigfox - IoT technologie současnosti
Tomáš Poláček a Václav Veselý   |   SimpleCell Networks a.s.
15:10 Coffee Break
15:30 IoT při zavádění do reality
Ing. Josef Křišťan   |   Raycom s.r.o.
16:00 Referenční architektura IoT pro Microsoft Azure
Jan Pospíšil   |   Senior Technical Evangelist @ Microsoft
16:30 Co může STmicroelectronics nabídnout pro aplikace internetu věcí
Tomáš Pokorný   |   ST Microelectronics

17:00

Závěr semináře