Partnerský program

Vytisknout stránku

Staňte se partnerem našich seminářů a kurzů. Každoročně organizujeme přes 50 technických vzdělávacích akcí:

 • 8-10 vzdělávacích akcí oboru TV, radiokomunikace, IoT a mobilní komunikace,
 • 18-20 kurzů vyhlášky 50/78 Sb. či revizní technik elektrických zařízení,
 • dalších přibližně 20 technických vzdělávacích akcí.

Emailovou pozvánkou a prostřednictvím newsletteru oslovujeme více než 8.000 kontaktů technických profesí několikrát ročně.

Věříme, že Vás upoutá možnost spojit jméno Vaší společnosti s odbornými akcemi naší agentury. Připravili jsme pro Vás základní partnerské balíčky,  je však možné zvolit i individuální řešení spolupráce.

Vystavovatel

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma + sleva 30 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění loga vystavovatele s proklikem na webových stránkách semináře při www.unit.cz
 4. umístění loga vystavovatele ve studijních materiálech (sborníku)
 5. v případě zájmu o 1 stranu reklamy společnosti ve studijních materiálech + 1000 Kč bez DPH k ceně za vystavovatele

6.500 bez DPH

Partner semináře

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma + sleva 50 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění loga partnera s proklikem na webových stránkách semináře při www.unit.cz
 4. umístění reklamy partnera ve studijních materiálech (sborníku) - 1 strana
 5. umístění roll-upu či reklamního banneru v čelních prostorách konání semináře
 6. představení firmy jako partnera semináře v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera

9.000 bez DPH

Hlavní partner

Varianta komplexní spolupráce bude řešena na základe požadavků partnera.

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup dvou zástupců firmy zdarma
 3. umístění loga nebo banneru s proklikem na webových stránkách semináře při www.unit.cz  
 4. umístění reklamy partnera ve studijních materiálech (sborníku) + 2 strany
 5. umístění rol upu či reklamního banneru v čelních prostorách konání semináře
 6. představení firmy jako hlavního partnera semináře v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti
 8. uvedení loga hlavního partnera v mailových a internetových pozvánkách semináře

12.000 bez DPH

Prezentace bez účasti

 • umístění roll-upu nebo reklamního banneru v prostoru konání semináře

2.000 bez DPH

 • rozdání reklamních materiálů společnosti účastníkům semináře

2.000 bez DPH

 • využití obou variant

3.500 bez DPH

Mediální partner

 1. představení firmy jako mediálního partnera v zahajovací části na všech seminářích v průběhu roku
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma na všechny semináře
 3. umístění log nebo jiných reklamních upoutávek na Vaši firmu v prostorách určených pro prezentaci partnerských firem
 4. prezentace firmy v tištěné či elektronické podobě textových materiálů
  (sborníku) – 1 strana
 5. umístění loga s proklikem na internetových stránkách seminářů při www.unit.cz
 6. uvedení mediálního partnera v pozvánkách a e-mailové rozesílce účastníkům

bartervoá spolupráce