ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Vincent Csirik   |  člen TNK 22 a TNK 97 (dříve pracovník ÚNMZ) 

PROGRAM  |  14. 11. 2017

8:30

prezence účastníků

9:00

  • nové a připravované normy ČSN v dané oblasti – důležité změny ve vztahu k nahrazovaným normám,
  • návaznost technických norem na legislativní předpisy,
  • připravovaná TNI 33 2000-6 – možné varianty řešení a jejich případné problémy.

Ing. Pavel Vojík  |  ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník TNK 22 a TNK 126

10:30

coffee break

11:00

  • zásadní změny plynoucí z IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 a jejich vliv na platnou ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007,
  • volba ochranných opatření podle vnějších vlivů a platných norem.

Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22

12:30

oběd

13:15
  • související normy týkající se revizní činnosti a některá rizika vyplývající z jejich nerespektování 
  • praktické stanovení některých postupů revizního technika při provádění revizí s ohledem na nově zaváděné normy a předpisy.
  • rizika při provádění pravidelných revizí starších instalací v občanské výstavbě v pohledu současných předpisů a norem a některé praktické důvody proč tyto revize provádět

Ing. Miloslav Valena  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

14:45

coffee break

15:00

  • elektrická instalace v hořlavých stavebních materiálech (dřevostavby, nástavby, atd.) dle současných požadavků technických norem a legislativních předpisů", 
  • určování vnějších vlivů a vypracování protokolu, jako základ pro bezpečnou elektroinstalaci,

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

16:30

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.